Moderní antikoncepce je důležitý nástroj plánovaného rodičovství a ženské emancipace.

Kolem antikoncepce stále  přetrvává  řada mýtů a nezodpovězených otázek.

Ba co hůř, zdá se, že jako by proti hormonální antikoncepci byla v dnešní době vedena mediální válka, která vyúsťuje až v  hormonofobii.  Mediálním tlakům a desinformacím podléhá nejen laická veřejnost, ale  i mnozí lékaři.

V České republice  stoupá počet žen, které nemají dostatečnou ochranu před nechtěným otěhotněním, a dochází k poklesu užívání hormonální antikoncepce,  přičemž  mnoho žen neví o jiných alternativách.

Cílem této poradny je podporovat plánované rodičovství, informovat pacientky o jednotlivých metodách antikoncepce, o jejich  pozitivních  i negativních účincích  a vyvracet mýty spojené s antikoncepcí. A současně  vzdělávat českou veřejnost v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví.