Moderní antikoncepce je důležitý nástroj plánovaného rodičovství a ženské emancipace. Kolem antikoncepce stále  přetrvává  řada mýtů.   V České republice  stoupá počet žen, které nemají dostatečnou ochranu před nechtěným otěhotněním, a dochází k poklesu užívání hormonální antikoncepce,  přičemž  mnoho žen neví o jiných alternativách.   Cílem této poradny je  informovat pacientky o jednotlivých metodách antikoncepce, o jejich  pozitivních  i negativních účincích a    současně  vzdělávat českou veřejnost v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví.