Můžete se zaregistrovat v naší gynekologické ambulanci nebo se jen objednat ke konzultaci stran nasazení, eventuálně změny vhodné antikoncepční metody pro Vás či Vašeho partnera – tedy vyžádat si u nás druhý názor při zachování Vašeho stávajícího registrujícího gynekologa.

 

 

Nabízíme:

 

– konzultaci stran reprodukčního plánu žadatelky a výběr antikoncepce s ohledem na nějposouzení zdravotního stavu žadatelky, zhodnocení aktuálních i budoucích potřeb a výběr vhodné metody s ohledech na další indikace či eventuální kontraindikace

– konzultaci  osobních  preferencí a možných  rizikových  faktorů

-vyšetření k umožnění rozhodnutí, zdali je ve Vašem případě vhodné těhotenství dále odkládat – stanovení AMH z Vaší krve

– poučení o vedlejších příznivých neantikoncepčních i možných nežádoucích účincích jednotlivých typů antikoncepce

-probrání Vámi preferované metody, zásady jejího správného užívání, běžně se vyskytující nežádoucí účinky, příznaky značící závažné komplikace, podmínky obnovení plodnosti po ukončení užívání metody a vztahu dané metody k sexuálně přenosných chorobám

-poučení, jak se antikoncepce běžně užívá i jak ji lze užívat v alternativních režimech

vyšetření  vyššího  rizika trombo-embolické nemoci – vyšetření trombofilních mutací z Vaší krve

-vyšetření, zdali je ve Vašem případě užívání antikoncepce nadále nutné – stanovením FSH z Vaší krve

-prodiskutování, které typy antikoncepce můžete užívat, pokud  Vámi preferovaná antikoncepce je pro Vás kontraindikována (nevhodná)

-poučení, jak pomocí antikoncepce oddálit menstruaci

-zavedení/vyjmutí/výměnu nitroděložního tělíska (IUD) – v případě, že je to pro Vás bolestivé, lze tento výkon provést v celkové anestezii na spřáteleném pracovišti v Centru ambulantní gynekologie a primární péče

-možnost domluvení ženské i mužské sterilizace (vasektomie bezskalpelovou metodou)

-poradenství při výběru spolehlivé nehormonální metody antikoncepce, pokud  z nějakého důvodu nechcete či nemůžete užívat hormonální antikoncepci, nebo máte s užíváním hormonální antikoncepce negativní zkušenosti

Aby pro Vás byla vlastní konzultace v naší poradně maximálně přínosná, doporučujeme Vám si před vlastní návštěvou vytvořit představu o vlastních preferencích a zejména reprodukčním plánu, které pak budou moci býti s Vámi již cíleně diskutovány.