Konzultace 20 minut  400 Kč
Zavedení nitroděložního tělíska (bez ceny IUD)  1 000 Kč 
Vyšetření trombofilních mutací  1 250 Kč
Vyšetření FSH  500 Kč
Vyšetření AMH (anti Mülleriánský hormon)  1 000 Kč
Domluvení ženské sterilizace  1 000 Kč
Domluvení mužské sterilizace (vasektomie)  2 000 Kč
Zavedení Implanonu (bez ceny Implanonu)
 1 000 Kč
Přednáška pro školy  5 000 Kč