MUDr. Bc. Jan Greguš

vedoucí lékař antikoncepční poradny Centra prenatální diagnostiky

Kontakt: gregus@prenatal.cz

Ordinační doba: pondělí, středa 14:00 – 18:00

Centrum prenatální diagnostiky

Veveří 39, 602 00 Brno

Telefon: 542 221 740

Vzdělání a certifikace

2012  Absolutorium Lékařské fakulty a Filosofické fakulty Masarykovy univerzity

2017  Atestace v oboru gynekologie a porodnictví

2018  Diplom celoživotního vzdělávání lékařů

2018  Licence lékařské komory pro samostatný výkon soukromé praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru gynekologie a porodnictví

2018  Certifikát ESC/WHO Teach the Teachers Course of The European Society of Contraception and Reproductive Health

Odborné stáže

2010  Oddělení všeobecné chirurgie, Ain Shams University Hospital, Káhira, Egypt

2011  Gynekologicko-porodnická klinika, American University of Beirut, Libanon

Členství v odborných společnostech

Česká gynekologická a porodnická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

The European Society of Contraception and Reproductive Health

Přednášky a publikace

A Shift from Human Centered Ethics to All Life Centered Ethics