V této oblasti spolupracujeme s internetovou platformou Fórum antikoncepce, na jejíž stránky odkazujeme coby na nejkvalitnější a nejobjektivnější on-line zdroj informací v České republice, zdroj, jenž zaštiťuje přímo odborná Česká gynekologická a porodnická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Rovněž spolupracujeme a vycházíme z nejnovějších poznatků Evropské společnosti pro antikoncepci a reprodukční zdraví The European Society of Contraception and Reproductive Health a Světové zdravotnické organizace World Health Organisation.